Speltherapiepraktijk de vlinderkamer

Ede en Barneveld  

 

Bereikbaar op werkdagen van 9.00u tot 17.00u

voor vragen bel naar 0624603116 of stuur mij een mailtje: Brenda@devlinderkamer.nl

 

 

Praktijk afspraken

 

Om zo fijn mogelijk kwalitatieve goede zorg te kunnen bieden aan mijn cliënten zijn er een aantal praktijkafspraken gemaakt. 

  • De Vlinderkamer is geregistreerd bij het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en bij NVVS (Vereniging van speltherapeuten. Hiermee bent u gegarandeerd van kwalitatieve zorg. 

  • Om het verloop en effect van de behandeling te waarborgen, wordt het op prijs gesteld dat ouder(s) en/of verzorger(s) niet aanwezig zijn bij de behandeling. Kom een aantal minuten eerder om uw kind te brengen. De wachtruimte is geen geschikte plek om lang te wachten, wel kunt u daar even plaats nemen bij het ophalen.

  • Indien u de afspraak niet kunt nakomen vraag ik u dit minimaal 24 uur van te voren door te geven. Zegt u de afspraak niet of te laat af dan ontvangt u een verzuimrekening. Deze kunt u niet indienen bij uw zorgverzekeraar.(i.v.m. Covid zijn deze maatregelen tijdelijk iets versoepeld)

  • Na de behandeling wordt in overleg met ouders verslag gedaan aan de huisarts en/of collega-verwijzer en/of school.

  • Behandelsessies kunnen, ten behoeve van het therapeutisch proces, worden opgenomen op video. De opnames blijven eigendom van de Vlinderkamer en kunnen gebruikt worden voor intervisiedoeleinden. Deelnemers aan de intervisie hebben geheimhoudingsplicht. Opnames worden niet aan ouder(s)/wettelijke verzorger(s) getoond.

  • De therapeut/hulpverlener is gehouden aan de beroepscode, dat houdt in dat alle informatie betreffende het kind vertrouwelijk is.

  • Informatie over hoe te handelen wanneer u onverhoopt een klacht heeft, u mag mij altijd persoonlijk benaderen, of klachten melden bij: www.nibig.nl

  • Voor informatie over de manier waarop met uw gegevens wordt omgaan, lees mijn AVG op deze website.

  • De Vlinderkamer wordt door een groot aantal zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed.  U bent zelf verantwoordelijk bij uw zorgverzekeraar na te gaan of en voor hoeveel vergoeding u in aanmerking komt.

  • De cliënt ontvangt eens per maand een factuur die op rekening wordt voldaan onder vermelding van het factuurnummer, dat vermeld staat op de factuur. Betaling graag voldoen binnen 14 dagen na de factuur