Speltherapiepraktijk de vlinderkamer

Ede en Barneveld  

 

Bereikbaar op werkdagen van 9.00u tot 17.00u

voor vragen bel naar 0624603116 of stuur mij een mailtje: Brenda@devlinderkamer.nl

Peergroep Hb in Barneveld

                                                                                  🍐 groep start in Barneveld!!!

 

                                                                                                                                                                  Voor creatieve, analytische en snelle denkers, die anderen willen ontmoeten.

 

P roberen en leren

E nthousiasme

E xtra uitdaging

R elatie met anderen

 

Wij, Corine en Brenda, starten een speel-leer-peergroep in Barneveld. Speciaal voor kinderen die op de basisschool zitten vanaf 9 jaar die leergierig en (meer) begaafd zijn. In onze Speel-leer-peer Groep wordt voor kinderen een omgeving gecreëerd waar ze naast intellectueel ook sociaal, emotioneel en creatief volwaardig kunnen ontwikkelen in spelvorm. Vanuit deze basis kunnen de kinderen relaties aangaan met andere kinderen. Hierdoor kunnen de kinderen zich ontwikkelen tot gelukkige mensen die hun kwaliteiten durven te gebruiken.

 

Een speel-leer-peer-groep ‘doet er zo toe’, omdat door het omgaan met gelijken een gezond zelfbeeld ontstaat. Kinderen vertellen dat ze dezelfde taal spreken en zichzelf kunnen zijn in een groep vanwege de onderlinge herkenning. Dit geeft hen meer rust en zelfvertrouwen. De taak van ons als begeleiders is om een veilig klimaat te creëren zodat kinderen het proces van ontwikkeling en acceptatie durven aangaan.

 

🍐 groep een speel-leer-peer-groep

In onze peer-groep voor hoogbegaafde kinderen wordt een omgeving gecreëerd waarin zij zich naast intellectueel ook sociaal, emotioneel en creatief volwaardig kunnen ontwikkelen. Vanuit deze basis kunnen de kinderen relaties aangaan met andere hoogbegaafde kinderen en ontstaan er kansen om te leren hun kwaliteiten te durven gebruiken. Je kunnen spiegelen aan ontwikkelingsgelijken (peers) is noodzakelijk om een gezond zelfbeeld te ontwikkelen en een blijvend gevoel van eigenwaarde.

Te weten dat je gezien en begrepen wordt zorgt ervoor dat je jezelf kunt zijn en dat je op jouw eigen unieke manier mag (op)groeien.

 

Ieder kind ontwikkelt zich in zijn of haar eigen tempo en op zijn of haar eigen wijze. Dit gegeven nemen wij als leidraad. Als begeleiders zorgen wij voor een veilige sfeer. Sluiten wij aan bij de denk- en belevingswereld van het hoogbegaafde kind en nog specifieker bij die van de unieke persoon voor ons. Wij maken hierbij gebruik van onze ervaringen en  kennis over hoogbegaafdheid en van onze eigen gevoeligheid. We doen activiteiten waarbij we onderzoekend en creatief bezig zijn. Samen, en/of zelf. De kinderen worden gestimuleerd om zelf keuzes te maken en daar verantwoordelijkheid voor te nemen. Ook is er ruimte voor spel en beweging. Meestal wordt er veel lachen, humor doet een hoop! Het kan er ook heel serieus aan toe gaan, of heel fanatiek. Ook is er ruimte voor het spontaan ontstaan van heerlijke filosofische, of zelfs persoonlijke gesprekken. In onze groep zitten maximaal 8 deelnemers.

 

Zit jullie kind op de basisschool en zou hij/zij het leuk vinden om andere kinderen te ontmoeten?
In een kleine groep kun je 1x per maand met kinderen onder elkaar zijn. Spelletjes doen, gewoon kletsen, muziek luisteren en boeken lezen, games spelen etc. 

 

Waar: De Vlinderkamer Barneveld, schoutenstraat 88d (achter de snackbar)
Wanneer: op een vrijdag in de maand.
Tijd: 15.30-17.00u
Wie: starten met 3 kinderen (meer/hoog) begaafd en maximaal 8 kinderen 
Kosten: €60,00 voor 5 keer (1,5u)

 

Thema’s dit schooljaar 2022-2023

Slijmen 

Spel-circuit  

Ontdekken  

Bouwen   

30 seconden

 

Aanmelding graag via de mail; Peer-groep@devlinderkamer.nl

Bij veel aanmeldingen kun je op een wachtlijst worden geplaatst.                                                       

 

Een IQ is niet uit te drukken in 1 getal en er kan dus feitelijk geen strikte grens getrokken worden bij een IQ score 130. Een IQ score hoger dan 130 is zeker een indicatie voor een hoge intelligentie. Wordt er een lagere IQ score gemeten dan betekent dat niet dat er geen sprake van een hoge intelligentie is en kunnen deze kinderen ook bij ons aangemeld worden.

 

 

 

Even voorstellen:

Ik ben Corine en ik ben leerkracht met specialisatie op het gebied van meer-hoogbegaafdheid (HB&D) en gedrag (Msen). Inmiddels ben ik alweer 17 jaar werkzaam in het basisonderwijs, waarvan een groot deel in het SBO en SO.

Ik ben getrouwd en trotse moeder van twee mooie kinderen in de basisschoolleeftijd.

En heb ontzettend veel zin om met de PEER groep aan de slag te gaan!