Speltherapiepraktijk de vlinderkamer

Ede en Barneveld  

 

Bereikbaar op werkdagen van 9.00u tot 17.00u

voor vragen bel naar 0624603116 of stuur mij een mailtje: Brenda@devlinderkamer.nl

Ouderbegeleiding

 

 

Hoe merk je aan je kind dat therapie nodig kan zijn?
Aan het gedrag van een kind kun je vaak merken dat het niet goed met hem/haar gaat. Heeft je kind last van:

 

 -geprikkeldheid

 -slaapproblemen

 -agressief gedrag

 -teruggetrokken gedrag

 -overmatig angstig zijn


 -lichamelijke klachten als:

 -buikpijn

 -hoofdpijn

 -bedplassen

 

 -veel huilen
 -concentratieproblemen

 

 

Verloop van de therapie

Een informatief gesprek kan telefonisch en is vrijblijvend. Als er aansluitend besloten wordt tot voortzetting van de therapie, is de procedure als volgt:


Ouders vullen een intakeformulier in. Naar aanleiding van dit formulier volgt er een intakegesprek met de ouders/verzorgers. Hierna komt jullie kind 3 keer naar de spelkamer voor observatie. Aan de hand hiervan worden de doelstellingen bepaald en wordt een behandelplan opgesteld.

 

De speltherapie vindt 1 keer per week plaats, één sessie duurt 45 minuten. Een therapie bestaat gemiddeld uit 15 sessies, maar kan per kind of situatie heel verschillend verlopen.

 


Contact met de ouders/verzorgers


Voor een positief verloop van de therapie zijn er regelmatig oudergesprekken over het verloop van de speltherapie.

 

 

It takes a village to raise a child’ (vertaling: er is een dorp voor nodig om een kind op te voeden) is een Afrikaans gezegde en betekent: om een kind veilig en gezond te laten opgroeien zijn niet alleen ouders maar ook de samenleving nodig.