Speltherapiepraktijk de vlinderkamer

Ede en Barneveld  

 

Bereikbaar op werkdagen van 9.00u tot 17.00u

voor vragen bel naar 0624603116 of stuur mij een mailtje: Brenda@devlinderkamer.nl

 Privacy AVG

Persoonsgegevens die ik verwerk:
Praktijk de Vlinderkamer verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 

Voor- en achternaam kind

Adresgegevens

Geboortedatum

Geslacht

 

Voor- en achternaam ouders

Adresgegevens ouders

Telefoonnummer ouders

E-mailadressen ouders

Contactgegevens school


Het gebruik van een Burgerservicenummer brengt privacyrisico's met zich mee. Wanneer je zorgverzekeraar dat nummer nodig heeft voor het vergoeding van de behandeling kun je dat zelf op de rekening invullen, onder het vakje naam en leeftijd; BSN nummer.

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens:
De Vlinderkamer verwerkt gegevens die nodig zijn voor de behandeling van jouw kind. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

Waarom ik gegevens nodig heb:
De Vlinderkamer verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Om mijn therapie naar behoren uit te kunnen voeren

- Je te kunnen bellen als dit nodig is om mijn therapie uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten

- Het afhandelen van je betalingHoe lang ik gegevens bewaar:
De Vlinderkamer zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer een bewaartermijn van 20 jaar.


Reden:
Gegevens van een afgeronde behandeling kunnen van belang zijn, wanneer na verloop van tijd aanvullende behandeling gewenst is door Speel je vrij of een andere zorgaanbieder. De bewaartermijn van gegevens in de jeugdzorg is wettelijk vastgelegd op 20 jaar.

Delen met anderen
De Vlinderkamer deelt je gegevens niet met derden zonder toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die in opdracht van mij gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. De Vlinderkamer blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek
De Vlinderkamer gebruikt geen cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Je kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar mijn mailadres. De Vlinderkamer zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Beveiliging
De Vlinderkamer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via mijn mailadres. 

Contactgegevens
Wanneer je contact wilt opnemen met De Vlinderkamer kun je de adres gegevens vinden op mijn website.